Garage/P-platser

GARAGE OCH P-PLATSER

Brf Mesosten har för närvarande 77 garageplatser och 84 P-platser med elstolpe. Dessutom finns 25 så kallade ”gästparkeringar” utan el. Garage och el P-plats kan hyras via vicevärden, som sköter kön till uthyrningen. Observera att endast ett garage får hyras av respektive lägenhet. När det gäller elstolparna finns för närvarande inga sådana restriktioner.

Garage och p-platser ”följer” inte med lägenheten, då dessa omfattas av ett enskilt hyreskontrakt, som annulleras vid försäljning av lägenheten. Uppsägning gäller enligt gängse normer.

Avgifterna för garage och elstolpe är inte automatiskt kopplade till årsavgiften för lägenheten.

De som har förmånen att ha tillgång till ett garage bör i största möjliga mån nyttja detta och avlasta trycket på gästparkeringarna. Blir det svårt för våra gäster att parkera på anvisad plats finns det möjlighet för Brf Mesostens medlemmar att på årsstämma eller extra stämma rösta fram restriktioner mot att parkera fordon registrerat på adress inom föreningen.

Eluttagen i båda stolparna och garagen är utrustade med jordfelsbrytare och digital timer. För att spara energi och elektrisk utrustning i bilarna styrs inkopplingstiden även av temperaturen. Inkopplingstiden kan variera mellan 30 minuter och tre timmar beroende på temperaturen.

Uttagen är avsäkrade med porslingssäkringar, som är placerade i Kretsloppsrummen. Om det händer något och en säkring löser bör ni kontakta felanmälan,

varvid vaktmästaren byter säkring.

BILVARMEUTTAG Typ MVPE JFB Inställning av klockan samt efter spänningsbortfall. 1. Tryck in båda knapparna samtidigt i 3 sekunder till siffrorna börjar blinka och kolon (: ) lyser fast. 2.Släpp då knapparna och, medan siffrorna blinkar, ställ in klockan med << (bakåt) eller >> (framåt). Med ett korttryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden. 3. Fyra sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till fast sken och kolon börjar blinka igen. Ändring av avresetiden

  1. Tryckett korttryck på någon av knapparna << eller >>. 2. Inställd avresetid visas och kolon slutar att blinka. Ändra tiden genom att stega med knapparna << (bakåt) eller >> (framåt). Med ett korttryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden. 3. Fyra sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrornatill att visa klockan och kolon börjar blinka igen.

Efter spänningsbortfall skall jordfelsbrytaren kopplas in genom att trycka in knapp (1).

Funktionen i motorvärmaruttag, typ MVPE, JFB, måste testas genom att trycka in knapp (TEST), minst 2 ggr/år. Testfunktionen skall genomföras när det är spänning över uttaget. (Inkopplad belastning). Efter testtryckningen skall jordfelsbrytaren kopplas in genom att trycka in knapp (1). Se även http://www.garo.se.